User Tools

Site Tools


rules_jpk.int027

Test, czy data, pod którą ujęto dowód w księgach mieści się w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Test wyszukuje zapisy o dacie księgowania, która nie mieści się w okresie, za który został przygotowany plik JPK_KR.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int027.txt · Last modified: 2018/08/14 15:55

Page Tools