User Tools

Site Tools


rules_jpk.int027

This is an old revision of the document!


Test, czy data, pod którą ujęto dowód w księgach mieści się w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Test wyszukuje zapisy o dacie księgowania, która nie mieści się w okresie, za który został przygotowany plik JPK_KR.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_KR.

rules_jpk.int027.1511536784.txt.gz · Last modified: 2018/08/14 13:55

Page Tools