User Tools

Site Tools


rules_jpk.int030

Test, czy numeracja zapisów w dzienniku odpowiada numeracji w księdze głównej bądź księgach pomocniczych.

Test wyszukuje zapisy, dla których numery zapisów dziennika nie są zgodne z numerami zapisu podanymi w szczegółowych informacjach o zapisach. Plik JPK_KR zawiera w osobnych częściach dane o dzienniku zapisów oraz o szczegółach zapisu. Ten test sprawdza spójność tych dwóch części.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_KR.

rules_jpk.int030.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools