User Tools

Site Tools


rules_jpk.int030

This is an old revision of the document!


Test wyszukuje zapisy, dla których numery zapisów dziennika nie są zgodne z numerami zapisu podanymi w szczegółowych informacjach o zapisach. Plik JPK_KR zawiera w osobnych częściach dane o dzienniku zapisów oraz o szczegółach zapisu. Ten test sprawdza spójność tych dwóch części.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_KR.

rules_jpk.int030.1482158558.txt.gz · Last modified: 2016/12/19 14:42

Page Tools