User Tools

Site Tools


rules_jpk.int031

Test, czy liczba wierszy w dzienniku jest równa sumie kontrolnej.

Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_KR w polu “LiczbaWierszyDziennika” jest równa łącznej liczbie wierszy wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int031.txt · Last modified: 2018/08/14 15:56

Page Tools