User Tools

Site Tools


rules_jpk.int032

Test, czy wartość operacji w okresie rozliczeniowym ujęta w dzienniku jest równa sumie kontrolnej.

Test sprawdza czy kwota podana w pliku JPK_KR w polu “SumaKwotOperacji” jest równa sumie wartości operacji wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int032.txt · Last modified: 2018/08/14 15:56

Page Tools