User Tools

Site Tools


rules_jpk.int032

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rules_jpk.int032 [2017/11/24 15:19]
127.0.0.1 external edit
rules_jpk.int032 [2018/08/14 13:56] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 3: Line 3:
 Test sprawdza czy kwota podana w pliku JPK_KR w polu "​SumaKwotOperacji"​ jest równa sumie wartości operacji wykazanych w tym pliku. Test sprawdza czy kwota podana w pliku JPK_KR w polu "​SumaKwotOperacji"​ jest równa sumie wartości operacji wykazanych w tym pliku.
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​sprawdzić poprawność pliku JPK_KR.+Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int032.txt · Last modified: 2018/08/14 13:56