User Tools

Site Tools


rules_jpk.int033

Test, czy liczba zapisów w księdze głównej bądź księgach pomocniczych jest równa sumie kontrolnej.

Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_KR w polu “LiczbaWierszyKontoZapis” jest równa łącznej liczbie zapisów na kontach wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int033.txt · Last modified: 2018/08/14 15:56

Page Tools