User Tools

Site Tools


rules_jpk.int033

This is an old revision of the document!


Test, czy liczba zapisów w księdze głównej bądź księgach pomocniczych jest równa sumie kontrolnej.

Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_KR w polu “LiczbaWierszyKontoZapis” jest równa łącznej liczbie zapisów na kontach wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_KR.

rules_jpk.int033.1511536784.txt.gz · Last modified: 2018/08/14 13:56

Page Tools