User Tools

Site Tools


rules_jpk.int035

Test, czy suma wartości zapisów po stronie Ma jest równa sumie kontrolnej.

Test sprawdza czy kwota podana w pliku w polu “SumaMa” jest równa sumie wartości zapisów po stronie Ma wykazanych w pliku JPK_KR

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int035.txt · Last modified: 2018/08/14 15:56

Page Tools