User Tools

Site Tools


rules_jpk.int035

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
rules_jpk.int035 [2016/12/22 07:34]
renata_kotecka_sage_com
rules_jpk.int035 [2017/11/24 15:19]
127.0.0.1 external edit
Line 1: Line 1:
-===== Test, czy suma wartości zapisów po stronie Ma jest równa sumie kontrolnej. =====+===== Test, czy suma wartości zapisów po stronie Ma jest równa sumie kontrolnej.=====
  
-Test sprawdza czy kwota podana w pliku JPK_KR ​w polu "​SumaMa"​ jest równa sumie wartości zapisów po stronie Ma wykazanych w tym pliku.+Test sprawdza czy kwota podana w pliku w polu "​SumaMa"​ jest równa sumie wartości zapisów po stronie Ma wykazanych w pliku JPK_KR 
 + 
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_KR
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_KR. 
rules_jpk.int035.txt · Last modified: 2018/08/14 13:56