User Tools

Site Tools


rules_jpk.int035

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rules_jpk.int035 [2016/12/22 07:34]
renata_kotecka_sage_com
rules_jpk.int035 [2018/08/14 13:56]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 1: Line 1:
-===== Test, czy suma wartości zapisów po stronie Ma jest równa sumie kontrolnej. =====+===== Test, czy suma wartości zapisów po stronie Ma jest równa sumie kontrolnej.=====
  
-Test sprawdza czy kwota podana w pliku JPK_KR ​w polu "​SumaMa"​ jest równa sumie wartości zapisów po stronie Ma wykazanych w tym pliku.+Test sprawdza czy kwota podana w pliku w polu "​SumaMa"​ jest równa sumie wartości zapisów po stronie Ma wykazanych w pliku JPK_KR 
 + 
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_KR. 
rules_jpk.int035.txt · Last modified: 2018/08/14 13:56