User Tools

Site Tools


rules_jpk.int035

This is an old revision of the document!


Test, czy suma wartości zapisów po stronie Ma jest równa sumie kontrolnej.

Test sprawdza czy kwota podana w pliku w polu “SumaMa” jest równa sumie wartości zapisów po stronie Ma wykazanych w pliku JPK_KR

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_KR.

rules_jpk.int035.1511536784.txt.gz · Last modified: 2018/08/14 13:56

Page Tools