User Tools

Site Tools


rules_jpk.int035

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rules_jpk.int035 [2017/11/24 15:19]
127.0.0.1 external edit
rules_jpk.int035 [2018/08/14 13:56] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 3: Line 3:
 Test sprawdza czy kwota podana w pliku w polu "​SumaMa"​ jest równa sumie wartości zapisów po stronie Ma wykazanych w pliku JPK_KR Test sprawdza czy kwota podana w pliku w polu "​SumaMa"​ jest równa sumie wartości zapisów po stronie Ma wykazanych w pliku JPK_KR
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​sprawdzić poprawność pliku JPK_KR+Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
  
rules_jpk.int035.txt · Last modified: 2018/08/14 13:56