User Tools

Site Tools


rules_jpk.int037

Dane kontrahenta dla faktury sprzedaży o numerze "NrFaktury" nie są kompletne.

Test wyszukuje dokumenty zakupu, w których dane kontrahenta są niekompletne, np. jest uzupełniony NIP, a brakuje nazwy i adresu. Za prawidłowe są uznawane dokumenty, które nie mają żadnych danych kontrahenta, ponieważ tak jest rejestrowany zakup detaliczny.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić i uzupełnić brakujące dane kontrahenta.

rules_jpk.int037.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools