User Tools

Site Tools


rules_jpk.int038

Plik JPK_VAT w wersji nieakceptowanej przez Ministerstwo.

Test sprawdza czy importowany plik jest w wersji akceptowanej przez Ministerstwo Finansów. Od lutego 2017 jedyną akceptowalną przez Ministerstwo wersją jest JPK_VAT(2).

rules_jpk.int038.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools