User Tools

Site Tools


rules_jpk.int040

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
rules_jpk.int040 [2017/11/09 12:49]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.int040 [2017/11/24 15:19]
127.0.0.1 external edit
Line 1: Line 1:
 ===== Test, czy każda faktura posiada przynajmniej jeden wiersz. ===== ===== Test, czy każda faktura posiada przynajmniej jeden wiersz. =====
  
 +Test sprawdza czy w danym pliku dla każdej faktury zostały wyeksportowane jej wiersze.
  
-Test wyszukuje dokumenty, które w pliku JPK_FA nie mają wypełnionej części z pozycjami dokumentu.  +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność ​tworzenia pliku JPK_FA.
- +
-Po uzyskaniu tego komunikatu, dla wskazanych dokumentów, ​należy sprawdzić poprawność ​danych +
rules_jpk.int040.txt · Last modified: 2018/08/14 13:57