User Tools

Site Tools


rules_jpk.int040

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rules_jpk.int040 [2017/11/09 12:49]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.int040 [2018/08/14 13:57]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 1: Line 1:
 ===== Test, czy każda faktura posiada przynajmniej jeden wiersz. ===== ===== Test, czy każda faktura posiada przynajmniej jeden wiersz. =====
  
 +Test sprawdza czy w danym pliku dla każdej faktury zostały wyeksportowane jej wiersze.
  
-Test wyszukuje dokumenty, które w pliku JPK_FA nie mają wypełnionej części z pozycjami dokumentu.  +Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
- +
-Po uzyskaniu tego komunikatu, dla wskazanych dokumentów, ​należy ​sprawdzić poprawność danych +
rules_jpk.int040.txt · Last modified: 2018/08/14 13:57