User Tools

Site Tools


rules_jpk.int040

This is an old revision of the document!


Test, czy każda faktura posiada przynajmniej jeden wiersz.

Test sprawdza czy w danym pliku dla każdej faktury zostały wyeksportowane jej wiersze.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność tworzenia pliku JPK_FA.

rules_jpk.int040.1511536784.txt.gz · Last modified: 2018/08/14 13:57

Page Tools