User Tools

Site Tools


rules_jpk.int040

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rules_jpk.int040 [2017/11/24 15:19]
127.0.0.1 external edit
rules_jpk.int040 [2018/08/14 13:57] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 3: Line 3:
 Test sprawdza czy w danym pliku dla każdej faktury zostały wyeksportowane jej wiersze. Test sprawdza czy w danym pliku dla każdej faktury zostały wyeksportowane jej wiersze.
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​sprawdzić poprawność tworzenia pliku JPK_FA.+Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int040.txt · Last modified: 2018/08/14 13:57