User Tools

Site Tools


rules_jpk.int041

Test, czy wprowadzona kwota podatku należnego w polu "PodatekNalezny" równa jest sumie odpowiednich elementów zawierających kwotę podatku

Test sprawdza czy kwota podana w pliku JPK_VAT w polu “PodatekNalezny” jest równa sumie kwot podatku wykazanych w dokumentach sprzedaży.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodobnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int041.txt · Last modified: 2020/07/02 09:34

Page Tools