User Tools

Site Tools


rules_jpk.int042

Test, czy liczba wierszy w części sprzedażowej jest równa sumie kontrolnej w polu "LiczbaWierszySprzedazy".

Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_VAT w polu “LiczbaWierszySprzedazy” jest równa sumie wierszy sprzedaży wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodobnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int042.txt · Last modified: 2020/07/02 09:35

Page Tools