User Tools

Site Tools


rules_jpk.int042

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
rules_jpk.int042 [2017/11/24 15:19]
127.0.0.1 external edit
rules_jpk.int042 [2018/08/14 13:57]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 5: Line 5:
 Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_VAT w polu "​LiczbaWierszySprzedazy"​ jest równa sumie wierszy sprzedaży wykazanych w tym pliku. Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_VAT w polu "​LiczbaWierszySprzedazy"​ jest równa sumie wierszy sprzedaży wykazanych w tym pliku.
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​sprawdzić poprawność pliku JPK_VAT.+Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int042.txt · Last modified: 2020/07/02 07:35