User Tools

Site Tools


rules_jpk.int042

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rules_jpk.int042 [2017/11/24 15:19]
127.0.0.1 external edit
rules_jpk.int042 [2020/07/02 07:35]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 5: Line 5:
 Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_VAT w polu "​LiczbaWierszySprzedazy"​ jest równa sumie wierszy sprzedaży wykazanych w tym pliku. Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_VAT w polu "​LiczbaWierszySprzedazy"​ jest równa sumie wierszy sprzedaży wykazanych w tym pliku.
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​sprawdzić poprawność pliku JPK_VAT.+Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodobnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int042.txt · Last modified: 2020/07/02 07:35