User Tools

Site Tools


rules_jpk.int042

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rules_jpk.int042 [2017/11/09 12:47]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.int042 [2020/07/02 07:35] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 1: Line 1:
-===== Test, czy liczba wierszy w części sprzedażowej jest równa sumie kontrolnej w polu 'LiczbaWierszySprzedazy'. =====+===== Test, czy liczba wierszy w części sprzedażowej jest równa sumie kontrolnej w polu "LiczbaWierszySprzedazy". =====
  
  
-Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_VAT w polu “LiczbaWierszySprzedazy” jest równa łącznej liczbie dokumentów sprzedaży wykazanych w tym pliku. 
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność ​pliku JPK_VAT.+Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_VAT w polu "​LiczbaWierszySprzedazy"​ jest równa sumie wierszy sprzedaży wykazanych w tym pliku.
  
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodobnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int042.1510231628.txt.gz · Last modified: 2017/11/09 12:47