User Tools

Site Tools


rules_jpk.int042

This is an old revision of the document!


Test, czy liczba wierszy w części sprzedażowej jest równa sumie kontrolnej w polu 'LiczbaWierszySprzedazy'.

Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_VAT w polu “LiczbaWierszySprzedazy” jest równa łącznej liczbie dokumentów sprzedaży wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_VAT.

rules_jpk.int042.1510231628.txt.gz · Last modified: 2017/11/09 12:47

Page Tools