User Tools

Site Tools


rules_jpk.int042

This is an old revision of the document!


Test, czy liczba wierszy w części sprzedażowej jest równa sumie kontrolnej w polu "LiczbaWierszySprzedazy".

Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_VAT w polu “LiczbaWierszySprzedazy” jest równa sumie wierszy sprzedaży wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_VAT.

rules_jpk.int042.1511536784.txt.gz · Last modified: 2018/08/14 13:57

Page Tools