User Tools

Site Tools


rules_jpk.int042

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rules_jpk.int042 [2018/08/14 13:57]
wiki_super_user_petapilot_com
rules_jpk.int042 [2020/07/02 07:35] (current)
wiki_super_user_petapilot_com
Line 5: Line 5:
 Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_VAT w polu "​LiczbaWierszySprzedazy"​ jest równa sumie wierszy sprzedaży wykazanych w tym pliku. Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_VAT w polu "​LiczbaWierszySprzedazy"​ jest równa sumie wierszy sprzedaży wykazanych w tym pliku.
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie ​plik JPK został niepoprawnie utworzony.+Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodobnie ​plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int042.txt · Last modified: 2020/07/02 07:35