User Tools

Site Tools


rules_jpk.int043

Test, czy wprowadzona kwota podatku naliczonego w polu "PodatekNaliczony" równa jest sumie odpowiednich elementów zawierających kwotę podatku.

Test sprawdza czy kwota podana w pliku JPK_VAT w polu “PodatekNaliczony” jest równa sumie kwot podatku wykazanych w dokumentach zakupu.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodobnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int043.txt · Last modified: 2020/07/02 09:36

Page Tools