User Tools

Site Tools


rules_jpk.int044

Test, czy liczba wierszy w części sprzedażowej jest równa sumie kontrolnej w polu "LiczbaWierszyZakupu".

Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_VAT w polu “LiczbaWierszyZakupu” jest równa sumie wierszy zakupu wykazanych w tym pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_VAT.

rules_jpk.int044.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools