User Tools

Site Tools


rules_jpk.int044

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int044 [2017/11/24 15:19]
rules_jpk.int044 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy liczba wierszy w części sprzedażowej jest równa sumie kontrolnej w polu "​LiczbaWierszyZakupu"​. =====
  
 +
 +
 +Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_VAT w polu "​LiczbaWierszyZakupu"​ jest równa sumie wierszy zakupu wykazanych w tym pliku.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_VAT.
rules_jpk.int044.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19