User Tools

Site Tools


rules_jpk.int045

Test, czy dla danego numeru WZ iloczyn ceny jednostkowej WZ i jego ilości równa jest wartości dokumentu.

Test, wylicza sumę iloczynu cen jednostkowych i ilości z wszystkich pozycji dokumentów WZ i porównuje z wartością dokumentu podaną w pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność danych w pliku JPK_MAG dla wskazanych dokumentów.

rules_jpk.int045.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools