User Tools

Site Tools


rules_jpk.int046

Test, czy dla danego numeru PZ iloczyn ceny jednostkowej PZ i jego ilości równa jest wartości dokumentu.

Test, wylicza sumę iloczynu cen jednostkowych i ilości z wszystkich pozycji dokumentów PZ i porównuje z wartością dokumentu podaną w pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność danych w pliku JPK_MAG dla wskazanych dokumentów.

rules_jpk.int046.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools