User Tools

Site Tools


rules_jpk.int046

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rules_jpk.int046 [2017/11/09 16:51]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.int046 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
-===== Test, czy dla danego numeru ​WZ iloczyn ceny jednostkowej PZ i jego ilości równa jest wartości dokumentu. =====+===== Test, czy dla danego numeru ​PZ iloczyn ceny jednostkowej PZ i jego ilości równa jest wartości dokumentu. =====
  
  
  
-Test oblicza dla każdego dokumentu PZ iloczyn ceny jednostkowej ​i ilości ​dla wszystkich pozycji ​tego dokumentu, sumuje wyliczone ​wartości ​i porównuje z kwotą podaną ​jako wartość dokumentu.+Test, wylicza sumę iloczynu cen jednostkowych ​i ilości ​wszystkich pozycji ​dokumentów PZ i porównuje z wartością ​dokumentu ​podaną ​w pliku
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność pliku JPK_MAG.+Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność ​danych w pliku JPK_MAG ​dla wskazanych dokumentów.
rules_jpk.int046.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19