User Tools

Site Tools


rules_jpk.int048

Test, czy dla danego numeru MM iloczyn ceny jednostkowej MM i jego ilości równa jest wartości dokumentu.

Test, wylicza sumę iloczynu cen jednostkowych i ilości z wszystkich pozycji dokumentów MM i porównuje z wartością dokumentu podaną w pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność danych w pliku JPK_MAG dla wskazanych dokumentów.

rules_jpk.int048.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools