User Tools

Site Tools


rules_jpk.int049

Test, czy saldo początkowe po uwzględnieniu wszystkich operacji równe jest wartości salda końcowego.

Test, sumuje saldo początkowe z sumą uznań i obciążeń, a następnie porównuje z wartością salda końcowego podaną w pliku.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int049.txt · Last modified: 2018/08/14 15:57

Page Tools