User Tools

Site Tools


rules_jpk.int049

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rules_jpk.int049 [2017/11/09 16:55]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.int049 [2018/08/14 13:57]
wiki_super_user_petapilot_com
Line 3: Line 3:
  
  
-Test sumuje saldo początkowe z wszystkimi operacjami bankowymi ​porównuje wyliczoną wartość z kwotą podaną jako saldo końcowe.  +Testsumuje saldo początkowe z sumą uznań ​obciążeń, a następnie porównuje z wartością salda końcowego podaną w pliku.  
-   + 
-Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​sprawdzić poprawność pliku JPK_WB.+Po uzyskaniu tego komunikatu należy ​skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int049.txt · Last modified: 2018/08/14 13:57