User Tools

Site Tools


rules_jpk.int050

Test, czy w przypadku wykazania, że faktura dotyczy transakcji z odwrotnym obciążeniem w strukturze JPK VAT, faktura ta została w odpowiedni sposób zaraportowana również po stronie zakupu.

Test wyszukuje dokumenty wykazane po stronie podatku należnego jako zakup z odwrotnym obciążeniem i porównuje z zapisami po stronie podatku naliczonego. Komunikat pojawia się, gdy po stronie podatku naliczonego nie zaleziono odpowiednich zapisów lub ich wartość różni się od wartości wykazanych po stronie podatku należnego.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność ewidencji VAT wskazanego dokumentu.

rules_jpk.int050.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools