User Tools

Site Tools


rules_jpk.int050

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int050 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy w przypadku wykazania, że faktura dotyczy transakcji z odwrotnym obciążeniem w strukturze JPK VAT, faktura ta została w odpowiedni sposób zaraportowana również po stronie zakupu. =====
  
 +
 +
 +Test wyszukuje dokumenty wykazane po stronie podatku należnego jako zakup z odwrotnym obciążeniem i porównuje z zapisami po stronie podatku naliczonego. Komunikat pojawia się, gdy po stronie podatku naliczonego nie zaleziono odpowiednich zapisów lub ich wartość różni się od wartości wykazanych po stronie podatku należnego. ​
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić poprawność ewidencji VAT wskazanego dokumentu.
rules_jpk.int050.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19