User Tools

Site Tools


rules_jpk.int051

Test, czy numeracja zapisów w dzienniku następuje kolejno po sobie.

Test sprawdza chronologię zapisów dziennika i wskazuje dokumenty, dla których numer kolejny dziennika (LpZapisuDziennika) nie jest zgodny z chronologią. Numer ten jest nadawany w trakcie generowania pliku JPK. Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w pliku JPK_KR.

rules_jpk.int051.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools