User Tools

Site Tools


rules_jpk.int051

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int051 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy numeracja zapisów w dzienniku następuje kolejno po sobie. =====
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +Test sprawdza chronologię zapisów dziennika i wskazuje dokumenty, dla których numer kolejny dziennika (LpZapisuDziennika) nie jest zgodny z chronologią. Numer ten jest nadawany w trakcie generowania pliku JPK. Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w pliku JPK_KR.  ​
rules_jpk.int051.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19