User Tools

Site Tools


rules_jpk.int052

Test, czy numeracja zapisów księgi głównej bądź ksiąg pomocniczych następuje kolejno po sobie.

Test sprawdza chronologię zapisów i wskazuje dokumenty, dla których numer kolejny zapisu (LpZapisu) nie jest zgodny z chronologią. Numer ten jest nadawany w trakcie generowania pliku JPK. Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić zgodność danych wykazanych w pliku JPK_KR.

rules_jpk.int052.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools