User Tools

Site Tools


rules_jpk.int052

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rules_jpk.int052 [2017/11/09 12:36]
renata_kotecka_sage_com created
rules_jpk.int052 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 2: Line 2:
  
  
-Test wyszukuje zapisy, dla których zaburzona jest kolejność numeru zapisu. ​ 
  
-Po uzyskaniu tego komunikatu, dla wskazanych dokumentów, ​należy sprawdzić ​poprawność danych. ​+ 
 + 
 + 
 +Test sprawdza chronologię zapisów i wskazuje dokumenty, dla których numer kolejny zapisu (LpZapisu) nie jest zgodny z chronologią. Numer ten jest nadawany w trakcie generowania pliku JPK. Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić ​zgodność danych ​wykazanych w pliku JPK_KR 
  
rules_jpk.int052.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19