User Tools

Site Tools


rules_jpk.int053

Test, czy wartość netto z faktury (nagłówek) równa się wartości netto poszczególnych pozycji dla tej faktury.

Test wyszukuje dokumenty sprzedaży, dla których łączna wartość netto dokumentu różni się od sumy wartości netto poszczególnych pozycji. Test sprawdza wyłącznie faktury w walucie PLN.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić wartości wskazanych dokumentów.

rules_jpk.int053.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools