User Tools

Site Tools


rules_jpk.int053

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int053 [2017/11/24 15:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Test, czy wartość netto z faktury (nagłówek) równa się wartości netto poszczególnych pozycji dla tej faktury. =====
 +
 +Test wyszukuje dokumenty sprzedaży, dla których łączna wartość netto dokumentu różni się od sumy wartości netto poszczególnych pozycji. Test sprawdza wyłącznie faktury w walucie PLN.
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy sprawdzić wartości wskazanych dokumentów.  ​
 +
  
rules_jpk.int053.txt · Last modified: 2017/11/24 15:19