User Tools

Site Tools


rules_jpk.int055

Test, czy faktura nie została wystawiona wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy / wykonaniem usługi.

Test wyszukuje dokumenty sprzedaży, dla których data dostawy/ wykonania usługi jest późniejsza niż 30 dni od daty wystawienia.

rules_jpk.int055.txt · Last modified: 2017/11/24 16:19

Page Tools