User Tools

Site Tools


rules_jpk.int056

Plik VAT-7 w wersji nieakceptowanej przez Ministerstwo.

Test sprawdza czy importowany plik jest w wersji akceptowanej przez Ministerstwo Finansów. Od lipca 2018 aktualną wersją jest VAT-7(18).

rules_jpk.int056.txt · Last modified: 2018/08/14 15:42

Page Tools