User Tools

Site Tools


rules_jpk.int057

Plik VAT-7K w wersji nieakceptowanej przez Ministerstwo.

Test sprawdza czy importowany plik z deklaracją VAT-7K jest w wersji akceptowanej przez Ministerstwo Finansów.

rules_jpk.int057.txt · Last modified: 2018/08/14 15:33

Page Tools