User Tools

Site Tools


rules_jpk.int058

Test, czy data zdarzenia gospodarczego wynikająca z dokumentu potwierdzającego zapis księgowy mieści się w przyjętym okresie , którego dotyczy JPK_PKPIR.

Test wyszukuje w danych z pliku JPK_PKPIR dokumenty, dla których data zdarzenia gospodarczego nie mieści się w okresie, za który został przygotowany plik JPK_PKPIR.

Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.

rules_jpk.int058.txt · Last modified: 2018/08/14 13:48

Page Tools