User Tools

Site Tools


rules_jpk.int059

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rules_jpk.int059 [2018/08/14 13:50] (current)
wiki_super_user_petapilot_com created
Line 1: Line 1:
 +===== Test sprawdza czy liczba podana w pliku w polu "​LiczbaWierszy"​ jest równa ilości dokumentów wykazanych w pliku JPK_PKPIR. =====
  
 +
 +
 +
 +Test sprawdza czy liczba podana w pliku JPK_PKPIR w polu “LiczbaWierszy” jest równa łącznej liczbie zapisów wykazanych w tym pliku. ​
 +
 +Po uzyskaniu tego komunikatu należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania generującego plik. Prawdopodbnie plik JPK został niepoprawnie utworzony.
rules_jpk.int059.txt · Last modified: 2018/08/14 13:50